Adatvédelem

A webáruház használata során rendelkezésére bocsátott személyes adatait bizalmasan, kizárólag a teljesítés, esetleges marketing felhasználás céljából, az Ön hozzájárulása alapján kezeljük, harmadik fél részére nem adjuk át, kivéve a Magyar Posta Zrt. részére a megadott szállítási adatokat, melyek nélkülözhetetlenek a küldemény kézhez juttatásához. Az adatokat a teljesítés érdekében kezeljük és legfeljebb öt évig megőrizzük. Adatai törlését, módosítását bármikor kérheti írásban az info@sporolj.eu e-mail címen. A Fogyasztó jogainak megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat. A vevő törölheti minden adatát a regisztrációja törlésével. Az Értékesítő a Vevő adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével a Vevő személyiségi jogát megsérti, a Vevő az Értékesítőtől sérelemdíjat követelhet.

 

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2014. évi V. törvény, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, továbbá a fogyasztói és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet rendelkezései az irányadók.

Tervezz, Szervezz, Spórolj!